BILDIRIŞ

Türkmenistanyň Daşary işler ministrligi Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginiň Halkara gatnaşyklary institutynyň adminstratiwtehniki işgärleri taýýarlamak boýunça okuw merkezini tamamlan hünärmenleri Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginiň ulgamynda tälim alşy geçmek üçin bäsleşik yglan edýär.

Resminamalar 2018-nji ýylyň sentýabr aýynyň 1-inde 20-sine çenli, sagat 9:00-dan 18:00-a çenli kabul edilýär.

Goşmaça maglumat almak üçin şu salgy boýunça ýüz tutup bilersiňiz:

Aşgabat ş., Arçabil şaýoly, 108. Telefon:(+99312) 44-56-24 ýa-da Türkmenistanyň  Daşary işler ministrliginiň resmi saýtynda (www.mfa.gov.tm).