2016-njy ýyl - Mirasa sarpa goýmak, Watany özgertmek ýyly

Daşary ýurtlaryň Türkmenistandaky we halkara guramalarynyň akkreditlenen diplomatik wekilhanalary

Edaranyň ady

Ýolbaşçy

Wezipesi

Salgysy

1

Türkiýe Respublikasynyň Türkmenistandaky Ilçihanasy

Mustafa Kapuju

Adatdan daşary we Doly ygtyýarly Ilçi

Aşgabat ş. Şewçenko köç,9
tel: 94-14-61  faks: 94-19-15

2

Eýran Yslam Respublikasynyň Türkmenistandaky Ilçihanasy

Seýed Mohammad Ahmadi

Adatdan daşary we Doly ygtyýarly Ilçi

Aşgabat ş. Tähran köç, 3
tel 34-93-61, 34-14-41  faks: 34-93-65

3

Amerikanyň Birleşen Ştatlarynyň Türkmenistandaky Ilçihanasy

Allan Fillip Mastard

Adatdan daşary we Doly ygtyýarly Ilçi

Aşgabat ş. Puşkin köç., 9
tel:  94-00-45 faks: 94-26-14

4

Russiýa Federasiýasynyň Türkmenistandaky Ilçihanasy

Blohin Aleksandr Wiktorowiç

Adatdan daşary we Doly ygtyýarly Ilçi

Aşgabat ş. Gypçak köç., 43
tel: 48-07-65, 48-06-65 faks: 48-10-64

5

Hytaý Halk Respublikasynyň Türkmenistandaky Ilçihanasy

Sun Weýdun

Adatdan daşary we Doly ygtyýarly Ilçi

Aşgabat ş., Arçabil şaýoly, 45
tel/faks : 48-81-05

6

Pakistan Yslam Respublikasynyň Türkmenistandaky Ilçihanasy

Abdul Malik

Adatdan daşary we Doly ygtyýarly Ilçi

Aşgabat ş., Garaşsyzlyk şaýoly 4/1
tel.: 48-21-28 faks: 48-21-29

7

Rumyniýanyň Türkmenistandaky Ilçihanasy

Barbu Alin Florentin

Ilçihananyň işlerini wagtlaýyn ynanylan wekili

Aşgabat ş., M.Kösäýew köçesi, 122
tel.: 34-76-20, faks: 34-76-55

8

Germaniýa Federatiw Respublikasynyň Türkmenistandaky Içihanasy

hanym Maria Margret Übber

Adatdan daşary we Doly ygtyýarly Ilçi

Aşgabat ş., “Ak Altyn” myhmanhanasy
ofis 101-108
tel.: 36-35-20, 36-35-15, 36-35-17

9

Owganystan Yslam Respublikasynyň Türkmenistandaky Ilçihanasy

Mirwaýs Nab

Adatdan daşary we Doly ygtyýarly Ilçi

Aşgabat ş., Garaşsyzlyk şaýoly, 4/4
tel.: 48-07-57

10

Gyrgyz Respublikasynyň Türkmenistandaky Ilçihanasy

Rustenbekow Žanyş Sultankulowiç

Adatdan daşary we Doly ygtyýarly Ilçi

Aşgabat ş., Garaşsyzlyk şaýoly, 17
tel.: 48-22-95, 48-22-96 факс: 48-22-94

11

Täjigistan Respublikasynyň Türkmenistandaky Ilçihanasy

Atoýew Abdulfaýz

Ilçihananyň işlerini wagtlaýyn ynanylan wekili

Aşgabat ş., Garaşsyzlyk  şaýoly, 4/2
tel.:48-18-18, 48-17-45, faks: 48-18-77

12

Hindistan Respublikasynyň Türkmenistandaky Ilçihanasy

Thatimapula Wenkata Nagendra Prasad

Adatdan daşary we Doly ygtyýarly Ilçi

Aşgabat ş., Parahat 2/1, Ýunus Emre köçesi,
1 “Täjirçilik merkezi”
tel.: 45-61-52, 45-61-53, 45-24-25, 45-27-77

13

Ermenistan Respublikasynyň Türkmenistandaky Ilçihanasy

Badalýan Wladimir Meružanowiç

Adatdan daşary we Doly ygtyýarly Ilçi

Aşgabat ş., Kokand köçesi, 20
tel: 97-14-18 faks: 97-14-19

14

Gruziýanyň Türkmenistandaky Ilçihanasy

Karalaşwili Giorgi Giorgiýewiç

Adatdan daşary we Doly ygtyýarly Ilçi

Aşgabat ş., Teliýa köçesi, 58
tel: 93-62-82, faks: 93-60-14

15

Fransuz Respublikasynyň Türkmenistandaky Ilçihanasy

Fransua Delaus

Adatdan daşary we Doly ygtyýarly Ilçi

Aşgabat ş., Esgerler köç., 35
tel: 36-35-50 36 -34- 68

16

Ukrainanyň Türkmenistandaky Ilçihanasy

Şewalýow Walentin Nikolaýewiç

Adatdan daşary we Doly ygtyýarly Ilçi

Aşgabat ş., Azady köçesi, 49
tel.: 94-29-58, 94-30-25 факс: 92-42-79

17

Özbegistan Respublikasynyň Türkmenistandaky Ilçihanasy

Kuçakarow Akmaljon

Adatdan daşary we Doly ygtyýarly Ilçi

Aşgabat ş., Görogly köç., 50А
tel - 97-10-55 , tel -97-10-62  faks: 97-10-57

18

Beýik Britaniýanyň we Demirgazyk Irlandiýanyň Birleşen Patyşalygynyň Türkmenistandaky Ilçihanasy

hanym Sorhilda Meri Wiwia Ebott-Uatt

Adatdan daşary we Doly ygtyýarly Ilçi

Aşgabat ş., “Ak Altyn” myhmanhanasy
tel.: 36-34-66, 36-34-64, 36-34-63

19

Gazagystan Respublikasynyň Türkmenistandaky Ilçihanasy

Nurbaýew Orman Karimowiç

Adatdan daşary we Doly ygtyýarly Ilçi

Aşgabat ş., Garaşsyzlyk şaýoly, 11-13.,
tel.: 48-04-68, 48-04-69, faks: 48-04-75

20

Saud Arabystan Patyşalygynyň Türkmenistandaky Ilçihanasy

Halid Faýsal Mustafa Al-Sehli

Adatdan daşary we Doly ygtyýarly Ilçi

Aşgabat ş., Parahat 2/1 Ýunus Emre
köçesi, 1 “Täjirçilik merkezi”
tel.: 45-59-64, 45-61-25

21

Birleşen Arap Emirlikleriniň Türkmenistandaky Ilçihanasy

Hassan Abdulla Al-Adab Al Zarouni

Adatdan daşary we Doly ygtyýarly Ilçi

Aşgabat ş., Arçabil şaýoly, 41/1
tel.: 48-10-26/27 faks: 48-10-97

22

Azerbaýjan Respublikasynyň Türkmenistandaky Ilçihanasy

Gasan  Sultan ogly Zeýnalow

Adatdan daşary we Doly ygtyýarly Ilçi

Aşgabat ş., Prosweşeniýe köçesi, 44
tel.: 36-46-08

23

Watikanyň Türkmenistandaky Apostol Nunsiaturasy

Andžeý Madeý

Medeniýet meseleleri boýunça attaşe

Aşgabat ş., Görogly köçesi, 20 “A”
tel.: 92-75-46 faks: 92-36-83

24

Belarus Respublikasynyň Türkmenistandaky Ilçihanasy

Tabanýuhow Oleg Mihaýlowiç

Adatdan daşary we Doly ygtyýarly Ilçi

Aşgabat ş., Gypjak köçesi, 55 
tel.: 48-19-61, 48-19-62 faks: 481968

25

Ýaponiýanyň Türkmenistandaky Ilçihanasy

Kasumata Takahiko

Adatdan daşary we Doly ygtyýarly Ilçi

Aşgabat ş., “10 ýyl Abadançylyk” köçesi, 60 “Paýtagt” söwda merkezi (10-njy gat) 
tеl.: 47-70-81/82 faks: 47-70-83

26

Koreýa Respublikasynyň Türkmenistandaky Ilçihanasy

Jong Te-In

Adatdan daşary we Doly ygtyýarly Ilçi

Aşgabat ş., Azady köçesi, 17 “А
tel.: 94-72-87 faks: 94-72-84

27

Ysraýyl Döwletiniň Türkmenistandaky Ilçihanasy

Ishak Karmel Kagan

Adatdan daşary we Doly ygtyýarly Ilçi

Aşgabat ş., “10 ýyl Abadançylyk” köçesi, 60 “Paýtagt” söwda merkezi blok “А”, 3-nji gat
tel.: 47-44-91 faks: 47-44-90

28

Malaýziýanyň Türkmenistandaky Ilçihanasy

Roseli bin Abdul

Adatdan daşary we Doly ygtyýarly Ilçi

Aşgabat ş., Atatürk köç., 82 “Berkarar”
biznes merkezi ofis-1, 9 gat
tel: 46-90-90, 46-86-68 faks: 46-92-29

29

Italiýanyň Türkmenistandaky ilçihanasy

Marko Mançini

Adatdan daşary we Doly ygtyýarly Ilçi

Aşgabat ş., Azady köç., 139/A
tel: 970212 faks: 970329

30

Katar Döwletiniň Ilçihanasy

Halifa Ahmad Al-Suwaýdi

Adatdan daşary we Doly ygtyýarly Ilçi

Aşgabat ş., Atatürk köç., 82 “Berkarar”
biznes merkezi 6 gat,  ofis F5, F6.
tel: 46-94-00, 46-95-00 faks: 46-91-91

31

Liwiýanyň Ykdysady hyzmatdaşlyk boýunça býurosy

Abdulmola Elmahdawi

Işleri wagtlaýyn ynanylan wekili

Aşgabat ş., Mäti Kösäýew köç., 106
tel: 349391, 345877 faks: 346628

32

Niderlandlar Patyşalygynyň Türkmenistandaky konsullygy

Witali Fon Rizen

Konsul

Aşgabat ş., Tegeran köçesi, 17
tel.: 34-67-00

33

Wenesuela Boliwarian Respublikasynyň Türkmenistandaky Ilçihanasynyň Konsullyk we söwda wekilhanasy

Rondon Jaým

wekil

Aşgabat ş., M.Karliýew köçesi, 9
tel.: 97-16-77 faks: 97-14-52

34

Birleşen Milletler Guramasynyň Türkmenistandaky wekilhanasy

hanym Jasinta  Katerina  Barrins

BMG-niň Hemişelik utgaşdyryjysy, Birleşen Milletler Guramasynyň Ösüş maksatnamasynyň Türkmenistandaky hemişelik wekili

Aşgabat ş., Atabaýew köçesi, 40
tel.: 42-52-50 faks: 42-53-17

35

Birleşen Milletler Guramasynyň Çagalar baradaky Gaznasynyň (UNISEF) Türkmenistandaky wekilhanasy

hanym Şahin Nilofere

Türkmenistandaky wekilhanasynyň ýolbaşçysy

Aşgabat ş., Atabaýew köçesi, 40
tel.: 42-52-50, 42-56-81/82/85/86
faks: 42-53-17, 42-08-30

36

Birleşen Milletler Guramasynyň Bosgunlar baradaky Ýokary Komissarlygynyň Türkmenistandaky wekilhanasy

   

Aşgabat ş., Atabaýew köçesi, 40
tel.: 42-56-84, 42-56-87, 42-56-88 faks: 42-56-91

37

Birleşen Milletler Guramasynyň Merkezi Aziýada Öňüni alyş diplomatiýasy boýunça sebit merkezi

Petko Draganow

Ilçi, Sebit merkeziniň ýolbaşçysy

Aşgabat ş., Arçabil şaýoly, 43
tel.: 48-16-13 faks: 48-16-07

38

Ýewropada Howpsuzlyk we Hyzmatdaşlyk Guramasynyň (ÝHHG) Türkmenistandaky Merkezi

hanym Natalýa Drozd

Merkeziň ýolbaşçysy

Aşgabat ş., Türkmenbaşy şaýoly, 15
tel.: 94-60-92 faks: 94-51-16

39

Ýewropa Bileleşiginiň habarlaşyş edarasy

Dionis Daniilidis

EB-niň  Türkmenistandaky işleri wagtlaýyn ynanylan wekili

Aşgabat ş., M.Kösäýew köçesi, 1 geçelge, jaý 8
tel.:34-46-77 faks:34-46-78

40

Türkiýe Respublikasynyň Hökümetiniň ýanyndaky Agentliginiň (TIKA) Türkmenistandaky wekilhanasy

 

TIKA-nyň Türkmenistyandaky wekili

Aşgabat ş., Mugallymlar köçesi 1 geçelge, jaý 4
tel.: 94-53-73 94-62-82 faks: 94-52-70

41

Ýewropanyň Täzeleýiş we Ösüş Bankynyň Türkmenistandaky wekilhanasy

Engin Göksu

Wekilhananyň ýolbaşçysy

Aşgabat ş., “Ýimpaş” söwda merkezi
Türkmenbaşy şaýoly, 54 2 gat, ofis 201
tel.:45-51-18/19 faks: 45-39-22

42

Aziýanyň Ösüş Bankynyň wekilhanasy

Jewdet Denizer

Hemişelik wekilhanasynyň ýolbaşçysy

Aşgabat ş., Türkmenbaşy şaýoly, 54 “Ýimpaş” söwda merkezi ofis 401 “A” 
tel: 45-49-84 faks: 45-49-86

43

Russiýa Federasiýasynyň Türkmenistandaky Ilçihanasynyň Türkmenbaşy şäherindäki konsullyk nokady

hanym Gilmutdinowa  Nailýa Nurislamowna

Birinji sekretar

Türkmenbaşy ş., Magtymguly köçesi, 81a jaýy
tel: 243 – 7-70-76 faks: 243 – 7-70-83

44

Eýran Yslam Respublikasynyň Mary şäherindäki Baş Konsullygy

Garaýi Rasul Ali

Baş Konsulyň w.w.ý.ý.

Mary ş., Ata Köpekmergen köç.,  j.40
tel: 8-00522-60231

45

Owganystan Yslam Respublikasynyň Mary şäherindäki Baş Konsullygy

Rahym Mir Seýifrahman

Baş Konsul

Mary ş., Güljemal Han köç., j.35
tel: 800522 -54912 faks: 800522 -54913

46

Gazagystan Respublikasynyň Türkmenbaşy şäherindäki Konsullygy

Orazaýew  Muhit

Konsul

Türkmenbaşy ş., A.Magtymow köç.,  j.8
tel: +993 243 5 04 49 faks: + 993 243 5 06 14

 

 

Çarşenbe, ýanwar 25, 2017