2016-njy ýyl - Mirasa sarpa goýmak, Watany özgertmek ýyly

Türkmenistanyň wekiliýetiniň Halkara Olimpiýa Komitetiniň Prezidenti bilen duşuşygy

2017-nji ýylyň 20-nji ýanwarynda Halkara Olimpiýa Komitetiniň (HOK) Lozanna şäherinde ýerleşýän baş edarasynda Türkmenistanyň Sport baradaky döwlet komitetiniň başlygy, Daşary işler ministriniň orunbasary, V Aziýa oýunlaryna taýýarlyk görmek baradaky guramaçy komitetiniň Ýerine ýetiriji sekretary we Türkmenistanyň Milli Olimpiýa komitetiniň Baş sekretary düzümindäki Türkmenistanyň wekiliýetiniň Halkara Olimpiýa Komitetiniň Prezidenti j-p Tomas Bah bilen duşuşygy geçirildi.

Dowamy...

“TAPI Pipeline Company Limited”kompaniýasy bilen “ILF Beratende Ingenieure GmbH” kompaniýasynyň arasynda şertnama gol çekildi

2017-nji ýylyň 17-nji ýanwarynda “TAPI Pipeline Company Limited” bilen “ILF Beratende Ingenieure GmbH” kompaniýasynyň arasynda «Türkmenistan-Owganystan-Pakistan-Hindistan» (TOPH) gaz geçirijisiniň Owganystan-Pakistan çägine düşýän böleginiň Başlangyç tehniki taslamasyny taýýarlamak (Front End Engineering & Design) hem-de Taslamany dolandyrmak hem-de tehniki gözegçiligini amala aşyrmak hyzmatlaryny ýerine ýetirmek boýunça şertnama gol çekildi.

Dowamy...

Olimpiýa şäherjiginde Ýapyk binalarda we söweş sungaty boýunça V Aziýa oýunlaryna bagyşlanan metbugat maslahaty geçirildi

2017-nji ýylyň 18-nji ýanwarynda Türkmenistanyň paýtagtynyň Olimpiýa şäherjiginde 2017-nji ýylyň 17-27 sentýabry aralygynda Aşgabatda geçiriljek Ýapyk binalarda we söweş sungaty boýunça V Aziýa oýunlaryna bagyşlanan açyk metbugat maslahaty geçirildi. Metbugat maslahaty Türkmenistanyň Daşary işler ministrligi, Türkmenistanyň Sport baradaky döwlet komiteti, V Aziýa oýunlaryna taýýarlyk görmek baradaky Ýerine ýetiriji komiteti we Türkmenistanyň Milli Olimpiýa komiteti tarapyndan gurnaldy.

Dowamy...

Çarşenbe, ýanwar 25, 2017

BAŞGA MAKALALAR DIM-iň habarlary

 • ÝHHG-niň gurnamagyn Daniýa bolan saparyň dowamynda Türkmenistanyň Hökümetiniň agzalary kanunçylygy seljermegiň mehanizmlerini ara alyp maslahatlaşdylar +

  2015-nji ýylyň 3-nji oktýabrynda Türkmenistanyň hökümet agzalary üçin kanunçykaryjylyk tejribeliginiň alyş-çalşygyna ýardam etmek maksady bilen ÝHHG tarapyndan gurnalan Daniýa okuw-tanyşdyryş Dowamyny okamak
 • Aşgabatda Energetika Hartiýasynyň «Energiýa serişdeleriniň ygtybarly we durnukly üstaşyr geçirilmegi» atly Forumy geçirildi +

  2014-nji ýylyň 9-njy dekabrynda Aşgabatda Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedowyň başlangyjy boýunça geçirilýän Energetika Hartiýasynyň «Energiýa serişdeleriniň ygtybarly we durnukly üstaşyr Dowamyny okamak
 • Ýewropa Bileleşiginiň Merkezi Aziýa boýunça Ýörite wekili bilen duşuşyk +

  2013-nji ýylyň 2-nji oktýabrynda Türkmenistanyň Daşary işler ministri Serhetleriň howpsuzlygy boýunça halkara maslahata gatnaşmak maksady bilen türkmen paýtagtyna gelen Ýewropa Dowamyny okamak
 • Sloweniýa Respublikasynyň wekiliýeti bilen gepleşikler +

  2015-nji ýylyň 25-nji martynda Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginde Aşgabat şäherine iş sapary bilen gelen, Sloweniýa Respublikasynyň Türkmenistandaky Adatdan daşary we Dowamyny okamak
 • Gruziýanyň Prezidentiniň Türkmenistana resmi sapary +

  2014-nji ýylyň 15-nji dekabrynda Prezidentiň «Оguzhan» adyndaky Köşkler toplumynda Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedowyň we biziň ýurdumyza resmi sapar bilen gelen Dowamyny okamak
 • Türkmenistan we Gambiýa hyzmatdaşlyk meselelerini ara alyp maslahatlaşdylar +

  2015-nji ýylyň 10-njy dekabrynda Türkmenistanyň Daşary işler ministri Türkmenistanyň Bitaraplygynyň 20 ýyllygyna bagyşlanyp geçiriljek ýokary derejeli halkara maslahatyna gatnaşmak üçin Dowamyny okamak
 • Türkmenistanyň Gyrgyzstandaky Ilçisi ynanç hatlaryny gowşurdy +

  2016-njy ýylyň 30-njy martynda Türkmenistanyň Gyrgyz Respublikasyndaky Adatdan daşary we Doly ygtyýarly Ilçisi Ş.Meredow Gyrgyz Respublikasynyň Prezidenti Almazbek Atambaýewe ynanç Dowamyny okamak
 • Türkmenistanyň Daşary işler ministriniň Ženewa sapary +

  2016-njy ýylyň 7-9-njy fewraly aralygynda Türkmenistanyň Daşary işler ministriniň Ženewa resmi sapary boldy. Dowamyny okamak
 • Türkmenistanyň DIM-nde Russiýa Federasiýanyň wekilýeti bilen duşuşyk geçirildi +

  2016-njy ýylyň 28-nji ýanwarynda Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginde Aşgabada iş sapary bilen gelen Russiýa Federasiýanyň Daşary işler ministri S.Lawrowyň ýolbaşçylygyndaky Dowamyny okamak
 • Aşgabatda «Parahatçylyk we Bitaraplyk» temasy boýunça sebitleýin maslahat geçirildi +

  Türkmenistanyň Bitaraplygynyň 20 ýyllygyna bagyşlanan çäreleriň çäklerinde 2015-nji ýylyň 6-njy maýynda Aşgabatda Gyzyl Haç we Gyzyl Ýarymaý Jemgyýetleriniň Halkara Federasiýasy, Dowamyny okamak
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 • 32
 • 33
 • 34
 • 35
 • 36
 • 37
 • 38
 • 39
 • 40
 • 41
 • 42
 • 43
 • 44
 • 45
 • 46
 • 47
 • 48
 • 49
 • 50
 • 51
 • 52
 • 53
 • 54
 • 55
 • 56
 • 57
 • 58
 • 59
 • 60
 • 61
 • 62
 • 63
 • 64
 • 65
 • 66
 • 67
 • 68
 • 69
 • 70
 • 71
 • 72
 • 73
 • 74
 • 75
 • 76
 • 77
 • 78
 • 79
 • 80
 • 81
 • 82
 • 83
 • 84
 • 85
 • 86
 • 87
 • 88
 • 89
 • 90
 • 91
 • 92
 • 93
 • 94
 • 95
 • 96
 • 97
 • 98
 • 99
 • 100
 • 101
 • 102
 • 103
 • 104
 • 105
 • 106
 • 107
 • 108
 • 109
 • 110
 • 111
 • 112
 • 113
 • 114
 • 115
 • 116
 • 117
 • 118
 • 119
 • 120