2016-njy ýyl - Mirasa sarpa goýmak, Watany özgertmek ýyly

Türkmenistanyň DIM-nde “Garaşsyzlygyň 25 ýyllygy: Merkezi Aziýada energetika howpsuzlygy boýunça meseleler” atly bilermenler derejesindäki sebitleýin maslahaty geçirildi

2016-njy ýylyň 14-15-nji dekabrynda Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginiň binasynda “Garaşsyzlygyň 25 ýyllygy: Merkezi Aziýada energetika howpsuzlygy boýunça meseleler” atly bilermenler derejesindäki sebitleýin maslahaty geçirildi.

Maslahat Türkmenistanyň Daşary işler ministrligi tarapyndan Demirgazyk Atlantika Şertnama Guramasynyň (NATO) Merkezi Aziýa ýurtlary bilen aragatnaşyk we özara hyzmatdaşlyk boýunça edarasynyň, Beýik Britaniýanyň we Demirgazyk Irlandiýanyň Birleşen Patyşalygynyň Türkmenistandaky Ilçihanasynyň we Patyşalygyň goranmak meseleleri boýunça birleşen ylmy-barlag institutynyň, RUSI,(Beýik Britaniýa) ýardam bermeginde gurnaldy.

Maslahatyň işine Türkmenistanyň, Owganystanyň, Hindistanyň, Gazagystanyň, Gyrgyzystanyň, Pakistanyň, Täjigistanyň we Özbegistanyň halkara we milli seljeriş edaralarynyň bilermenleri, Türkmenistanyň aýry-aýry ministrlikleriniň we pudaklaýyn edaralarynyň wekilleri, ýurduň ýokary okuw mekdepleriniň alymlary we hünärmenleri, Türkmenistanda işleýän käbir Ilçihanalarynyň we halkara guramalaryň wekilhanalarynyň işgärleri gatnaşdylar.

Maslahatyň bölümler boýunça geçirilen mejlislerinde energetika howpsuzlygy bilen bagly we Merkezi Aziýa ýurtlarynda, Owganystanda, Hindistanda hem-de Pakistanda umumy howpsuzlyk meseleleri boýunça we durnuklylyga salynýan wehimler boýunça tejribe we pikir alyşmak üçin öz wagtyndaky meýdançany döretmek ýaly meseleler ara alnyp maslahatlaşyldy.

Duşenbe, ýanwar 16, 2017

BAŞGA MAKALALAR DIM-iň habarlary

 • Aşgabatda Türkmenistanyň Araly halas etmegiň Halkara gaznasynda başlyklyk etjek döwründe degişli halkara guramalary bilen hyzmatdaşlygyň anyk ugurlaryny kesgitlemek boýunça iş duşuşygy geçirildi +

  2016-njy ýylyň 30-njy noýabry – 1-nji dekabry aralygynda Aşgabatda Türkmenistanyň Araly halas etmegiň Halkara gaznasynda başlyklyk etjek döwründe degişli halkara guramalary Dowamyny okamak
 • Türkmenistanyň DIM-de Şri Lankanyň Ilçisi bilen duşuşyk +

  2013-nji ýylyň 17-nji sentýabrynda türkmen paýtagtyna ynanç hatlaryny gowşurmak üçin gelen Şri Lanka Sosialistik Demokratik Respublikasynyň Türkmenistandaky Adatdan daşary we Dowamyny okamak
 • Kanadanyň täze Ilçisi ynanç hatynyň nusgalaryny gowşurdy +

  2016-njy ýylyň 25-nji noýabrynda Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginde türkmen paýtagtyna iş sapary bilen gelen Kanadanyň Türkmenistandaky (ýaşaýan ýeri Ankara şäheri) Dowamyny okamak
 • Aşgabatda türkmen-gazak hökümetara toparynyň nobatdan daşary mejlisi geçirildi +

  2014-nj ýylyň 14-15-nji oktýabrynda Aşgabatda ykdysady, ylmy-tehniki we medeni hyzmatdaşlyk boýunça türkmen-gazak hökümetara toparynyň nobatdan daşary mejlisi geçirildi.                     Dowamyny okamak
 • Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginde Ýaponiýanyň DIM-niň wekili bilen duşuşyk +

  2013-nji ýylyň 30-njy iýulynda Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginde Ýaponiýanyň Daşary işler ministrliginiň Merkezi Aziýa we Kawkaz ýurtlary bölüminiň başlygy jenap Dowamyny okamak
 • Daşary ýurt žurnalistleri üçin brifing +

  2013-nji ýylyň 21-nji oktýabrynda Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginde geçen hepdede Türkmenistanda geçirilen çäreler boýunça žurnalistler üçin brifing geçirildi. Dowamyny okamak
 • Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedowyň Belarus Respublikasyna resmi sapary tamamlandy +

  2016-njy ýylyň 12-nji maýynda türkmen Lideriniň Belarus Respublikasyna resmi saparynyň ikinji gününiň çäklerinde Prezidentler Gurbanguly Berdimuhamedowyň we Aleksandr Lukaşenkonyň gatnaşmagynda Dowamyny okamak
 • Alžiriň Ilçisi Türkmenistanyň DIM-ne ynanç hatynyň nusgasyny gowşurdy +

  2015-nji ýylyň 6-njy iýunynda Türkmenistanyň Daşary işler ministri ynanç hatlaryny gowşurmak maksady bilen Aşgabada gelen Alžir Halk Demokratik Respublikasynyň Türkmenistandaky Dowamyny okamak
 • Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginde Eýranyň Prezidentiniň orunbasary bilen duşuşyk geçirildi +

  2014-nji ýylyň 20-nji awgustynda Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginde Aşgabat şäherine öz ýurdunyň wekiliýetine ýolbaşçylyk edip gelen, Eýranyň Prezidentiniň Ylym we Dowamyny okamak
 • Türkmenistanyň Prezidenti Eýran Yslam Respublikasynyň wekiliýetiniň agzalaryny kabul etdi +

  6-njy sentýabrda Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedow Eýran Yslam Respublikasynyň Yslam Şurasy Mejlisiniň başlygy jenap Ali Ardaşir Larijanini we Eýranyň nebit Dowamyny okamak
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 • 32
 • 33
 • 34
 • 35
 • 36
 • 37
 • 38
 • 39
 • 40
 • 41
 • 42
 • 43
 • 44
 • 45
 • 46
 • 47
 • 48
 • 49
 • 50
 • 51
 • 52
 • 53
 • 54
 • 55
 • 56
 • 57
 • 58
 • 59
 • 60
 • 61
 • 62
 • 63
 • 64
 • 65
 • 66
 • 67
 • 68
 • 69
 • 70
 • 71
 • 72
 • 73
 • 74
 • 75
 • 76
 • 77
 • 78
 • 79
 • 80
 • 81
 • 82
 • 83
 • 84
 • 85
 • 86
 • 87
 • 88
 • 89
 • 90
 • 91
 • 92
 • 93
 • 94
 • 95
 • 96
 • 97
 • 98
 • 99
 • 100
 • 101
 • 102
 • 103
 • 104
 • 105
 • 106
 • 107
 • 108
 • 109
 • 110
 • 111
 • 112
 • 113
 • 114
 • 115
 • 116
 • 117
 • 118
 • 119