2016-njy ýyl - Mirasa sarpa goýmak, Watany özgertmek ýyly

Türkmenistanyň DIM-nde Beýik Britaniýanyň Ilçisi bilen duşuşyk

2016-njy ýylyň 15-nji dekabrynda Türkmenistanyň Daşary işler ministri täze bellenen Beýik Britaniýanyň we Demirgazyk Irlandiýanyň Birleşen Patyşalygynyň Türkmenistandaky Adatdan daşary we Doly ygtyýarly Ilçisi hanym Sorhilda Meri Wiwia Ebott-Uatt bilen duşuşyk geçirdi.

Söhbetdeşligiň dowamynda taraplar Türkmenistan bilen Beýik Britaniýanyň arasynda gatnaşyklaryň häzirki ýagdaýyny we olaryň geljegini ara alyp maslahatlaşdylar. Soňra syýasy, söwda-ykdysady we medeni-ynsanperwer ulgamlarynda iktaraplaýyn hyzmatdaşlygy has hem giňeltmek meseleleri boýunça pikir alyşyldy. Şu jähtden Türkmen-Britan söwda-senagat geňeşiniň (TUKTIC) işiniň möhümdigi bellenildi we ýangyç-energetika ulgamynda hyzmatdaşlygy ýygjamlatmagyň zerurdygy ylalaşyldy. 

Duşuşygyň barşynda hanym Sorhilda Ebott-Uatt öz ynanç hatynyň nusgalaryny gowşurdy we ikitaraplaýyn gatnaşyklary berkitmek we ösdürmek üçin öz ýurdunyň Türkmenistandaky ygtyýarly wekili hökmünde tagallalaryny gaýgyrmajakdyny aýtdy.

Duşenbe, ýanwar 16, 2017

BAŞGA MAKALALAR DIM-iň habarlary

 • Türkmenistan Atom energiýasy boýunça halkara agentliginiň ýanynda wekilhanasyny açýar +

  2016-njy ýylyň 26-njy awgustynda Türkmenistanyň Prezidenti Atom energiýasy boýunça halkara agentliginiň ýanynda Türkmenistanyň Hemişelik wekilhanasyny açmak hakynda Permana we Türkmenistanyň Dowamyny okamak
 • TDIM-nde Ýaponiýanyň Daşary işler ministriniň orunbasary bilen duşuşyk +

  2016-njy ýylyň 31-nji awgustynda Türkmenistanyň DIM-nde Türkmenistanyň Daşary işler ministriniň Aşgabada iş sapary bilen gelen, Ýaponiýanyň Daşary işler ministriniň orunbasary Dowamyny okamak
 • Türkmenistanyň we Müsür Arap Respublikasynyň Daşary işler ministrlikleriniň arasyndaky syýasy geňeşmeler +

  2016-njy ýylyň 18-nji iýulynda Kair şäherinde Müsür Arap Respublikasynyň Daşary işler ministrliginde iki ýurduň Daşary işler ministrleriniň orunbasarlarynyň derejesinde türkmen-müsür Dowamyny okamak
 • Türkmenistanyň Prezidenti adam hukuklary boýunça 2016 2020-nji ýyllar üçin Hereketleriň milli Meýilnamasyny tassyklady +

  2016-njy ýylyň 15-nji ýanwarynda Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň nobatdaky mejlisiniň dowamynda Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedow öz Karary bilen Türkmenistanda adam hukuklary Dowamyny okamak
 • Türkmenistanyň DIM-niň Halkara gatnaşyklary institutynda BMG-niň BA-niň «Türkmenistanyň Hemişelik bitaraplygy» kararnamasyna bagyşlanan maslahat geçirildi +

  2015-nji ýylyň 6-njy iýunynda Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginiň Halkara gatnaşyklary institutynda BMG-niň Baş Assambleýasynyň «Türkmenistanyň hemişelik Bitaraplygy» A/RES/69/285 kararnamasyna bagyşlanan Dowamyny okamak
 • Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginde Täze Zelandiýanyň Ilçisi bilen gepleşikler geçirildi +

  2014-nji ýylyň 20-nji awgustynda Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginde Aşgabat şäherine iş sapary bilen gelen Täze Zelandiýanyň Adatdan Daşary we Doly Dowamyny okamak
 • GHHK-niň Merkezi Aziýadaky sebit wekiliýetiniň başlygy bilen duşuşyk +

  2013-nji ýylyň 9-njy dekabrynda Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginde Gyzyl Haç Halkara Komitetiniň (GHHK) Merkezi Aziýadaky Sebit wekiliýetiniň Başlygy Žak Willett Dowamyny okamak
 • Bakuda Türkmenistanyň güni +

  2013-nji ýylyň 2-nji noýabrynda “Kawkaz” uniwersitetinde Türkmenistanyň Baku şäherindäki diplomatik wekilhanasy tarapyndan “Türkmenistanyň Güni” geçirildi. Bu çäre Türkmenistanyň Garaşsyzlygynyň 22 Dowamyny okamak
 • Pakistan Yslam Respublikasynyň Türkmenistandaky Ilçisi bilen duşuşyk +

  2017-nji ýylyň 9-njy ýanwarynda Türkmenistanyň Daşary işler ministri Türkmenistanda öz diplomatik wezipesini tamamlaýan, Pakistan Yslam Respublikasynyň Adatdan daşary we Doly Dowamyny okamak
 • Daşary ýurt žurnalistleri üçin brifing +

  2013-nji ýylyň 21-nji oktýabrynda Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginde geçen hepdede Türkmenistanda geçirilen çäreler boýunça žurnalistler üçin brifing geçirildi. Dowamyny okamak
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 • 32
 • 33
 • 34
 • 35
 • 36
 • 37
 • 38
 • 39
 • 40
 • 41
 • 42
 • 43
 • 44
 • 45
 • 46
 • 47
 • 48
 • 49
 • 50
 • 51
 • 52
 • 53
 • 54
 • 55
 • 56
 • 57
 • 58
 • 59
 • 60
 • 61
 • 62
 • 63
 • 64
 • 65
 • 66
 • 67
 • 68
 • 69
 • 70
 • 71
 • 72
 • 73
 • 74
 • 75
 • 76
 • 77
 • 78
 • 79
 • 80
 • 81
 • 82
 • 83
 • 84
 • 85
 • 86
 • 87
 • 88
 • 89
 • 90
 • 91
 • 92
 • 93
 • 94
 • 95
 • 96
 • 97
 • 98
 • 99
 • 100
 • 101
 • 102
 • 103
 • 104
 • 105
 • 106
 • 107
 • 108
 • 109
 • 110
 • 111
 • 112
 • 113
 • 114
 • 115
 • 116
 • 117
 • 118
 • 119