2016-njy ýyl - Mirasa sarpa goýmak, Watany özgertmek ýyly

“Dine uýmak erkinligi we dini guramalar”atly tegelek stol çäresi geçirildi

2016-njy ýylyň 19-njy dekabrynda Türkmenistanyň Prezidentiniň ýanyndaky Demokratiýa we adam hukuklary baradaky Türkmen milli institutynda “Dine uýmak erkinligi we dini guramalar”atly tegelek stol çäresi geçirildi. Bu çäräni Türkmenistanyň Daşary işler ministrligi, Türkmenistanyň Adalat ministrligi we Türkmenistanyň Prezidentiniň ýanyndaky Demokratiýa we adam hukuklary baradaky Türkmen milli instituty gurnady.

Tegelek stoluň mejlisine ýokarda atlary agzalan ministrlikleriň hem-de Türkmenistanyň Prezidentiniň ýanyndaky Demokratiýa we adam hukuklary baradaky Türkmen milli institutynyň ýolbaşçylary we wekilleri, seýle hem ýurdumyzda hereket edýän dini guramalarynyň wekilleri gatnaşdy.

Maslahatyň dowamynda Türkmenistanyň Daşary işler, Adalat ministrlikleriniň we Türkmenistanyň Prezidentiniň ýanyndaky Demokratiýa we adam hukuklary baradaky Türkmen milli institutynyň wekilleri gatnaşyjylary ýurdumyzda raýatlaryň dine uýmak hukuklaryny üpjün etmek üçin degişli şertleriň döredilmegi üçin geçirilýän çäreler toplumy bilen, adamyň we raýatyň dine uýmak erkinliginiň hukuklaryny üpjün etmek meselelerini kadalaşdyrýan “Dine uýmak erkinligi we dini guramalar hakyndaky” kanunçylyk namalary bilen içgin tanyşdyrdylar. Soňra raýatlaryň dine uýmak erkinliginiň hukuklaryny üpjün etmek meseleleri ara alnyp maslahatlaşyldy we Türkmenistanda dine uýmak erkinligi adam hukuklaryny üpjün etmekde esasy ugurlaryň biridigi bellenildi. 

Tegelek stoluň mejlisi açyk sorag-jogap we pikir alyşmak görnüşinde geçirildi.

Duşenbe, ýanwar 16, 2017

BAŞGA MAKALALAR DIM-iň habarlary

 • Türkmenistanda VII Halkara gaz kongresi öz işine başlady +

  2016-njy ýylyň 19-njy maýynda “Awaza” syýahatçylyk zolagynda ýerleşýän Kongresler merkezinde halkara sergisiniň açylyş dabarasy boldy. Oňa daşary ýurtlaryň esasy kompaniýalarynyň Dowamyny okamak
 • Türkmenistanyň Türkiýe Respublikasyndaky Ilçisi ynanç hatlaryny gowşurdy +

  2016-njy ýylyň 12-nji aprelinde Türkmenistanyň Türkiýe Respublikasyndaky Adatdan daşary we Doly ygtyýarly Ilçisi I.Amanlyýew Türkiýe Respublikasynyň Prezidenti Rejep Taýýip Erdogana Dowamyny okamak
 • Aşgabatda türkmen-hytaý söwda-ykdysady hyzmatdaşlyk oýunça kiçi toparynyň nobatdaky mejlisi geçirildi +

  2016-nji ýylyň 4-nji iýulynda Aşgabatda Hyzmatdaşlyk boýunça türkmen-hytaý Hökümetara komitetiniň Söwda-ykdysady hyzmatdaşlyk boýunça kiçi toparynyň dördünji mejlisi geçirildi. Hytaý Halk Dowamyny okamak
 • Türkmenistanyň we Lýuksemburgyň Daşary işler ministrleriniň duşuşygy +

  2016-njy ýylyň 6-njy sentýabrynda Türkmenistanyň Daşary işler ministri türkmen paýtagtyna iş sapary bilen gelen Lýuksemburg Beýik Gersoglygynyň Daşary we Ýewropa Dowamyny okamak
 • Türkmenistanyň DIM-de Awstriýanyň wekiliýeti bilen duşuşyk geçirildi +

  2015-nji ýylyň 25-nji fewralynda Türkmenistanyň Daşary işler ministri bilelikdäki türkmen-awstriýa toparynyň ýedinji mejlisine gatnaşmak maksady bilen türkmen paýtagtyna gelen Awstriýanyň Dowamyny okamak
 • Türkmenistan we Şwesiýa hyzmatdaşlygy giňeltmegiň meselelerini ara alyp maslahatlaşdylar +

  2015-nji ýylyň 10-njy martynda Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginde türkmen paýtagtyna iş sapary bilen gelen Şwesiýa Patyşalygynyň Türkmenistandaky (ýerleşýän ýeri Stokgolm Dowamyny okamak
 • Türkmenistanyň DIM-de ÝTÖB-nyň wekilleri bilen duşuşyk +

  2014-nji ýylyň 16-njy aprelinde Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginde ÝTÖB-nyň Türkmenistan boýunça direktory jenap Haýns Kaufmanyň ýolbaşçylygyndaky Ýewropa Täzeleýiş we Ösüş Dowamyny okamak
 • Türkmen Döwlet ulag we aragatnaşyk institutynda Türkmenistanyň Bitaraplygynyň 20 ýyllygy mynasybetli maslahat geçirildi +

  2015-nji ýylyň 10-njy martynda Türkmen Döwlet ulag we aragatnaşyk institutynda 2015-nji ýylyň “Bitaraplyk we parahatçylyk ýyly” diýlip yglan edilmegi hem-de Dowamyny okamak
 • Türkmenistanyň DIM-de Fransiýanyň senatory bilen duşuşyk +

  2014-nji ýylyň 26-njy martynda Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginde Fransuz Respublikasynyň senatory hanym Žoel Garrio-Meýlam bilen duşuşyk geçirildi.                Dowamyny okamak
 • Türkmenistanyň DIM-de Finlýandiýanyň Ilçisi bilen duşuşyk +

  2014-nji ýylyň 21-nji maýynda Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginde iş sapary bilen Aşgabada gelen Finlýandiýa Respublikasynyň Türkmenistandaky Adatdan daşary we Doly Dowamyny okamak
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 • 32
 • 33
 • 34
 • 35
 • 36
 • 37
 • 38
 • 39
 • 40
 • 41
 • 42
 • 43
 • 44
 • 45
 • 46
 • 47
 • 48
 • 49
 • 50
 • 51
 • 52
 • 53
 • 54
 • 55
 • 56
 • 57
 • 58
 • 59
 • 60
 • 61
 • 62
 • 63
 • 64
 • 65
 • 66
 • 67
 • 68
 • 69
 • 70
 • 71
 • 72
 • 73
 • 74
 • 75
 • 76
 • 77
 • 78
 • 79
 • 80
 • 81
 • 82
 • 83
 • 84
 • 85
 • 86
 • 87
 • 88
 • 89
 • 90
 • 91
 • 92
 • 93
 • 94
 • 95
 • 96
 • 97
 • 98
 • 99
 • 100
 • 101
 • 102
 • 103
 • 104
 • 105
 • 106
 • 107
 • 108
 • 109
 • 110
 • 111
 • 112
 • 113
 • 114
 • 115
 • 116
 • 117
 • 118
 • 119