2016-njy ýyl - Mirasa sarpa goýmak, Watany özgertmek ýyly

Sport guramalarynyň Halkara Konfederasiýasynyň Prezidenti bilen duşuşyk

2016-njy ýylyň 19-njy dekabrynda Türkmenistanyň Daşary işler ministri türkmen paýtagtyna iş sapary bilen gelen Sport guramalarynyň Halkara Konfederasiýasynyň Prezidenti jenap Boris Rogatin bilen duşuşyk geçirdi.

Duşuşugyň dowamynda ýurduň sport syýasaty meseleleri boýunça pikir alyşyldy. Dünýäniň sport äleminde Türkmenistanyň abraýyny ýokarlandyrmak boýunça milletiň baştutanynyň alyp barýan möhüm syýasatyny bellemek bilen, taraplar Garaşsyz Döwletleriň Arkalaşygyna gatnaşyjy ýurtlaryň arasynda sport babatynda hyzmatdaşlygy ösdürmek meselelerini ara alyp maslahatlaşdylar.

Gepleşikleriň barşynda bu sport oýunlarynyň çäklerinde geçiriljek sport ýaryşlarynyň görnüşleri 2017-nji ýylda Aşgabatda geçiriljek Ýapyk binalarda we söweş sungaty boýunça V Aziýa oýunlarynyň meýilnamasyna girýändigi bellenildi. 

2017-nji ýylda Aşgabatda geçiriljek Ýapyk binalarda we söweş sungaty boýunça V Aziýa oýunlaryna we ýurdumyzda geçiriljek beýleki ýokary derejeli sport ýaryşlaryna görülýän işjeň taýýarlyk işlerine garamak bilen, taraplar Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedowyň sportyň häzirki zaman infrastrukturasyny, hususan-da sebitde deňi-taýy bolmadyk Olimpiýa şäherçesini gurmak boýunça berýän ägirt uly ünsüni bellediler.

Çarşenbe, ýanwar 25, 2017

BAŞGA MAKALALAR DIM-iň habarlary

 • Türkmenistanyň Ilçisi Lýuksemburgyň Beýik Gersogyna ynanç hatlaryny gowşurdy +

  2015-nji ýylyň 23-nji aprelinde Türkmenistanyň Lýuksemburgyň Beýik Gersoglygyndaky (ýerleşýän ýeri Brýussel ş.) Adatdan daşary we Doly ygtyýarly Ilçisi K.Mommadow Lýuksemburgyň Dowamyny okamak
 • Türkmenistanyň DIM-nde Ysraýyl Döwletiniň täze bellenen Ilçisi bilen duşuşyk +

  2015-nji ýylyň 4-nji awgustynda Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginde Ysraýyl Döwletiniň Türkmenistandaky täze bellenen Adatdan daşary we Doly ygtyýarly Ilçisi j-p Dowamyny okamak
 • Alžiriň Ilçisi Türkmenistanyň DIM-ne ynanç hatynyň nusgasyny gowşurdy +

  2015-nji ýylyň 6-njy iýunynda Türkmenistanyň Daşary işler ministri ynanç hatlaryny gowşurmak maksady bilen Aşgabada gelen Alžir Halk Demokratik Respublikasynyň Türkmenistandaky Dowamyny okamak
 • Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginde Täze Zelandiýanyň Ilçisi bilen gepleşikler geçirildi +

  2014-nji ýylyň 20-nji awgustynda Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginde Aşgabat şäherine iş sapary bilen gelen Täze Zelandiýanyň Adatdan Daşary we Doly Dowamyny okamak
 • Türkmenistanyň Prezidentiniň Gyrgyz Respublikasyna döwlet sapary +

  2015-nji ýylyň 5-nji awgustynda Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedow Gyrgyzystana ilkinji döwlet sapary bilen geldi. Bişkegiň «Manas-2» halkara aeroportynda belent mertebeli Dowamyny okamak
 • Türkmenistanyň Şweýsariýadaky Ilçisi ynanç hatlaryny gowşurdy +

  2015-nji ýylyň 25-nji iýunynda Bern şäheriniň Federal köşgünde Türkmenistanyň Adatdan daşary we Doly ygtyýarly Ilçisi A.Haljanow Şweýsariýanyň Prezidenti O.A. hanym Dowamyny okamak
 • Türkmenistanyň we Filippinleriň arasyndaky diplomatik gatnaşyklaryň 20 ýyllygy +

  Bu gün türkmen-filippinler gatnaşyklarynyň taryhynda şanly sene bellenilýär – 1993-nji ýylda, 20 ýyl mundan öň, Türkmenistan we Filippinler Respublikasy diplomatik gatnaşyklaryny Dowamyny okamak
 • Hyratda TOPH transmilli gaz geçirijisiniň amala aşyrylmagynyň ähmiýeti ara alnyp maslahatlaşyldy +

  2016-njy ýylyň 25-nji aprelinde günüň birinji ýarymynda Hyrat şäheriniň “Şah Aminulla Gazy” maslahatlar köşkünde “Türkmenistan-Owganystan-Päkistan-Hindistan gaz geçirijisiniň amala aşyrylmagynyň ähmiýeti” Dowamyny okamak
 • Halkara gatnaşyklary institutyndaky duşuşyk +

  2014-nji ýylyň 11-nji aprelinde Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginiň Halkara gatnaşyklary institutynda Türkiýe Respublikasynyň Premýer-ministrliginiň Türk Hyzmatdaşlyk we ösüş agentliginiň (TIKA) Dowamyny okamak
 • Türkmenistanyň Daşary işler ministriniň Ženewa sapary +

  2016-njy ýylyň 7-9-njy fewraly aralygynda Türkmenistanyň Daşary işler ministriniň Ženewa resmi sapary boldy. Dowamyny okamak
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 • 32
 • 33
 • 34
 • 35
 • 36
 • 37
 • 38
 • 39
 • 40
 • 41
 • 42
 • 43
 • 44
 • 45
 • 46
 • 47
 • 48
 • 49
 • 50
 • 51
 • 52
 • 53
 • 54
 • 55
 • 56
 • 57
 • 58
 • 59
 • 60
 • 61
 • 62
 • 63
 • 64
 • 65
 • 66
 • 67
 • 68
 • 69
 • 70
 • 71
 • 72
 • 73
 • 74
 • 75
 • 76
 • 77
 • 78
 • 79
 • 80
 • 81
 • 82
 • 83
 • 84
 • 85
 • 86
 • 87
 • 88
 • 89
 • 90
 • 91
 • 92
 • 93
 • 94
 • 95
 • 96
 • 97
 • 98
 • 99
 • 100
 • 101
 • 102
 • 103
 • 104
 • 105
 • 106
 • 107
 • 108
 • 109
 • 110
 • 111
 • 112
 • 113
 • 114
 • 115
 • 116
 • 117
 • 118
 • 119
 • 120