2016-njy ýyl - Mirasa sarpa goýmak, Watany özgertmek ýyly

Durnukly Ösüş Maksatlary barada ylmy-usulyýet merkezin döretmegiň meselelerini ara alyp maslahatlaşmak boýunça duşuşyk

2016-njy ýylyň 20-nji dekabrynda Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginde Birleşen Milletler Guramasynyň Hemişelik wekilhanasynyň wekilleri, şeýle hem BMG-niň agentlikleriniň wekilhanalarynyň we düzümleýin bölümçeleriniň ýolbaşçylary bilen duşuşyk geçirildi.

Duşuşygyň dowamynda gatnaşyjylar Durnukly Ösüş Maksatlary barada ylmy-usulyýet merkezini döretmegiň meselelerini ara alyp maslahatlaşdylar. Belli bolşy ýaly, bu ylmy-usulyýet merkezini döretmek baradaky teklip Durnukly ulag boýunça global maslahatynyň çarçuwasynda beýan edildi.

DÖM-niň mümkinçiliklerini ösdürmegiň zerurlygyny belläp, taraplar bu taslamany durmuşa geçirmek boýunça dürli garaýyşlary we mümkinçilikleri ara alyp maslahatlaşdylar.

 

Türkmen tarapynyň tekliplerini diňläp, Birleşen Milletler Guramasynyň Türkmenistandaky wekilleri bu taslamany durmuşa geçirmekde ýardamlary bermäge taýýarlygyny bildirdiler. Ýurtda DÖM-ny durmuşa geçirmegiň meseleleri boýunça netijeli gepleşikleri dowam etmegiň tarapdary bolup, BMG-niň düzümleriniň wekilleri bu ugurda işjeň hyzmatdaşlyga taýýardygyny beýan etdiler. 

Duşenbe, ýanwar 16, 2017

BAŞGA MAKALALAR DIM-iň habarlary

 • BMG-niň Ösüş Maksatnamasynyň wekilleri bilen duşuşyk +

  2014-nji ýylyň 15-nji ýanwarynda Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginde Türkmenistanyň ministrlikleriniň we pudak edaralarynyň ýolbaşçylarynyň we BMG-niň Ösüş Maksatnamasynyň Türkmenistandaky wekiliýetiniň Dowamyny okamak
 • Türkmenistan Bagam Adalary Arkalaşygy bilen diplomatik gatnaşyklaryny ýola goýdy +

  2016-njy ýylyň 7-nji oktýabrynda Türkmenistanyň Nýu-Ýorkdaky Hemişelik wekilhanasynyň binasynda Türkmenistan bilen Bagam Adalary Arkalaşygynyň arasynda diplomatik gatnaşyklary ýola goýmak hakyndaky Dowamyny okamak
 • Türkmenistanyň wekiliýeti arap döwletleriniň Merkezi Aziýa ýurtlary we Azerbaýjan Respublikasy bilen bilelikdäki ykdysadyýet we hyzmatdaşlyk boýunça forumynyň işine gatnaşdy +

  2014-nji ýylyň 13-nji maýynda Türkmenistanyň wekiliýeti Er-Riýad şäherinde (Saud Arabystany) arap döwletleriniň Merkezi Aziýa ýurtlary we Azerbaýjan Respublikasy bilen bilelikdäki Dowamyny okamak
 • Aşgabatda türkmen-polşa işewürler maslahaty geçirildi +

  2015-nji ýylyň 18-nji martynda paýtagtymyzyň «Мizan» işewürlik merkezinde türkmen-polşa işewürler maslahaty geçirildi. Onuň işine Polşa Respublikasynyň döwlet edaralarynyň we hususy Dowamyny okamak
 • Tailand Patyşalygynyň wekiliýeti bilen duşuşyk +

  2015-nji ýylyň 7-nji sentýabrynda Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginde Türkmenistana iş sapary bilen gelen, Tailand Patyşalygynyň Daşary işler ministrliginiň Ýakyn Gündogar, Dowamyny okamak
 • Hindi kitabynyň tanyşdyrylyş dabarasy +

  2013-nji ýylyň 7-nji noýabrynda Türkmen döwlet Medeniýet institutynda Türkmenistanyň Medeniýet ministrliginiň we Ylymlar akademiýasynyň bilelikde guramagynda Hindistan Respublikasynyň tanymal ýazyjysy, Dowamyny okamak
 • Türkmenistanyň Prezidenti Türkiýede geçirilen hatyra çärelerine gatnaşdy +

  2015-nji ýyyň 24-nji aprelinde Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedow Türkiýe Respublikasyna iş sapary bilen gidip, Birinji jahan urşunyň iň uly söweşleriniň Dowamyny okamak
 • Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň mejlisi hakynda +

  2013-nji ýylyň 20-nji dekabrynda Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedow Ministrler Kabinetiniň giňeldilen mejlisini geçirdi, onda şu ýylyň on bir aýynda ýurdumyzda Dowamyny okamak
 • Koreýa Respublikasynyň Prezidentiniň Türkmenistana döwlet sapary +

  2014-nji ýylyň 20-nji iýunynda Koreýa Respublikasynyň Prezidenti Pak Gyn Heniň Türkmenistana döwlet sapary başlandy. Dowamyny okamak
 • Aşgabatda Durnukly ulag ulgamy boýunça Ählumumy maslahata bagyşlanan halkara media-forumy öz işini tamamlady +

  2016-njy ýylyň 16-njy sentýabrynda Aşgabatda Türkmenistanyň Daşary işler ministrligi tarapyndan gurnalan, Durnukly ulag ulgamy boýunça birinji Ählumumy maslahata bagyşlanan media-forum Dowamyny okamak
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 • 32
 • 33
 • 34
 • 35
 • 36
 • 37
 • 38
 • 39
 • 40
 • 41
 • 42
 • 43
 • 44
 • 45
 • 46
 • 47
 • 48
 • 49
 • 50
 • 51
 • 52
 • 53
 • 54
 • 55
 • 56
 • 57
 • 58
 • 59
 • 60
 • 61
 • 62
 • 63
 • 64
 • 65
 • 66
 • 67
 • 68
 • 69
 • 70
 • 71
 • 72
 • 73
 • 74
 • 75
 • 76
 • 77
 • 78
 • 79
 • 80
 • 81
 • 82
 • 83
 • 84
 • 85
 • 86
 • 87
 • 88
 • 89
 • 90
 • 91
 • 92
 • 93
 • 94
 • 95
 • 96
 • 97
 • 98
 • 99
 • 100
 • 101
 • 102
 • 103
 • 104
 • 105
 • 106
 • 107
 • 108
 • 109
 • 110
 • 111
 • 112
 • 113
 • 114
 • 115
 • 116
 • 117
 • 118
 • 119