2016-njy ýyl - Mirasa sarpa goýmak, Watany özgertmek ýyly

Bangladeş Halk Respublikasynyň Türkmenistandaky Ilçisi ynanç hatlarynyň nusgalaryny gowşurdy

2016-njy ýylyň 20-nji dekabrynda Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginde Bangladeş Halk Respublikasynyň Türkmenistandaky täze Adatdan daşary we Doly ygtyýarly Ilçisi (ýerleşýän ýeri Tähran şäheri) Majibur Rahman Buýan bilen duşuşyk geçirildi.

Duşuşygyň çarçuwasynda Bangladeş Halk Respublikasynyň Türkmenistandaky täze Adatdan daşary we Doly ygtyýarly Ilçisi ynanç hatlarynyň nusgalaryny gowşurdy.

Gepleşikleriň dowamynda taraplar iki ýurduň arasyndaky gatnaşyklaryň oňyn ösüşini hoşallyk bilen bellediler. Taraplar Türkmenistanyň we Bangladeşiň syýasy, söwda-ykdysady we medeni-gumanitar ulgamlaryndaky gatnaşyklaryny işjeňleşdirmek, şeýle hem oba hojalyk we dokma senagaty pudaklarynda ysnyşykly hyzmatdaşlyk üçin ähli mümkinçilikleriň bardygyny aýratyn bellediler. Iki ýurduň arasyndaky energetika hymatdaşlygynyň mümkinçiliklerini ara alyp maslahatlaşyp, taraplar iki ýurduň işewürleriniň arasyndaky gatnaşyklary ýola goýmakda gyzyklanmalaryny beýan etdiler.

Iki döwletiň daşary syýasat edaralarynyň arasyndaky maslahatlaşmalary ulgamlaýyn esasda geçirmegiň, şeýle hem hökümetara gatnaşyklaryny işjeňleşdirmegiň ähmiýeti bellenildi.

 

 

Çarşenbe, ýanwar 25, 2017

BAŞGA MAKALALAR DIM-iň habarlary

 • Germaniýa Federatiw Respublikasynyň wekiliýeti bilen geçirilen gepleşikler +

  2015-nji ýylyň 12-nji iýunynda Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginiň binasynda biziň ýurdumyza iş sapary bilen gelen Germaniýa Federatiw Respublikasynyň Federal Daşary Dowamyny okamak
 • Pakistanyň Premýer-ministriniň Türkmenistana resmi sapary tamamlandy +

  2015-nji ýylyň 21-nji maýynda Pakistan Yslam Respublikasynyň Premýer-ministri Muhammad Nawaz Şarifiň Türkmenistana resmi sapary tamamlandy. Dowamyny okamak
 • Türkmenistanyň DIM-de Beýik Britaniýanyň wekiliýeti bilen gepleşikler geçirildi +

  2015-nji ýylyň 2-nji aprelinde Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginde Beýik Britaniýanyň Premýer-ministriniň Türkmenistandaky söwda boýunça wekili, Parlamentiň agzasy jenap Çarlz Hendriniň Dowamyny okamak
 • Türkmenistanyň DIM-nde Norwegiýa Patyşalygynyň Ilçisi bilen duşuşyk +

  2015-nji ýylyň 6-njy aprelinde Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginde iş sapary bilen türkmen paýtagtyna gelen, Norwegiýa Patyşalygynyň Türkmenistandaky (ýerleşýän ýeri Astana Dowamyny okamak
 • Türkmenistanyň DIM-niň Halkara gatnaşyklary institutynda Türkmenistanyň Bitaraplygyna bagyşlanan ylmy maslahat geçirildi +

  2015-nji ýylyň 24-nji ýanwarynda Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginiň Halkara gatnaşyklary institutynda 2015-nji ýyly Bitaraplyk we Parahatçylyk ýyly diýlip yglan edilmegine Dowamyny okamak
 • Türkmenistanyň Prezidentiniň Gyrgyz Respublikasyna döwlet sapary +

  2015-nji ýylyň 5-nji awgustynda Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedow Gyrgyzystana ilkinji döwlet sapary bilen geldi. Bişkegiň «Manas-2» halkara aeroportynda belent mertebeli Dowamyny okamak
 • Türkmenistanyň DIM-de BMG-niň NJM-niň sebitleýin wekili bilen duşuşyk +

  2015-nji ýylyň 15-nji ýanwarynda Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginde BMG-niň Neşe serişdeleri we jenaýatçylyk boýunça Müdirliginiň (BMG NJM) Merkezi Aziýadaky sebitleýin Dowamyny okamak
 • ÝHHG-niň Merkezi türkmen-owgan serhedinde umumy patrullyk etmek boýunça okuwlara başlady +

  Aşgabat, 2014-nji ýylyň 25-nji awgusty – Türkmenistanyň Döwlet serhet gullugynyň 20 sany işgäri serhetlere patrullyk etmek boýunça okuw kurslaryna gatnaşýarlar. Bu Dowamyny okamak
 • “BMG – Aýallar” toparynyň Türkmenistandaky wekiliýeti bilen duşuşyk +

  2013-nji ýylyň 9-njy oktýabrynda Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginde “BMG–Aýallar” toparynyň Merkezi Aziýa Köpýurtly bölüminiň (Gazagystan) başlygy hanym Damira Sartbaýewa tarapyndan Dowamyny okamak
 • Türkmenistanyň DIM-de ABŞ-nyň wekiliýeti bilen duşuşyk +

  2015-nji ýylyň 20-nji aprelinde Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginde Türkmenistanyň daşary syýasy edarasynyň hem-de birnäçe ministrlikleriniň we pudak edaralarynyň wekilleriniň gatnaşmagynda Dowamyny okamak
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 • 32
 • 33
 • 34
 • 35
 • 36
 • 37
 • 38
 • 39
 • 40
 • 41
 • 42
 • 43
 • 44
 • 45
 • 46
 • 47
 • 48
 • 49
 • 50
 • 51
 • 52
 • 53
 • 54
 • 55
 • 56
 • 57
 • 58
 • 59
 • 60
 • 61
 • 62
 • 63
 • 64
 • 65
 • 66
 • 67
 • 68
 • 69
 • 70
 • 71
 • 72
 • 73
 • 74
 • 75
 • 76
 • 77
 • 78
 • 79
 • 80
 • 81
 • 82
 • 83
 • 84
 • 85
 • 86
 • 87
 • 88
 • 89
 • 90
 • 91
 • 92
 • 93
 • 94
 • 95
 • 96
 • 97
 • 98
 • 99
 • 100
 • 101
 • 102
 • 103
 • 104
 • 105
 • 106
 • 107
 • 108
 • 109
 • 110
 • 111
 • 112
 • 113
 • 114
 • 115
 • 116
 • 117
 • 118
 • 119
 • 120