2016-njy ýyl - Mirasa sarpa goýmak, Watany özgertmek ýyly

Pakistan Yslam Respublikasynyň Türkmenistandaky Ilçisi bilen duşuşyk

2017-nji ýylyň 9-njy ýanwarynda Türkmenistanyň Daşary işler ministri Türkmenistanda öz diplomatik wezipesini tamamlaýan, Pakistan Yslam Respublikasynyň Adatdan daşary we Doly ygtyýarly Ilçisi jenap Abdul Malik bilen duşuşdy.

Duşuşygyň dowamynda taraplar Türkmenistanyň we Pakistan Yslam Respublikasynyň arasyndaky hyzmatdaşlygy işjeňleşdirmek boýunça işleriň netijelerini ara alyp maslahatlaşdylar. Syýasy-diplomatik gatnaşyklaryň ýokary derejesine ünsi çekip, taraplar ýokary derejeli saparlaryň ähmiýetini bellediler. Duşuşygyň dowamynda energetika çygrynda bilelikdäki taslamalary durmuşa geçirmek arkaly bu ugurda hyzmatdaşlygy giňeltmegiň meselelerine hem garaldy. 

Türkmen tarapyna soňky ýyllarda Ilçihananyň işine berilen goldaw we myhmansöýerlik üçin çyn ýürekden minnetdarlygyny bildirip, Pakistanyň Türkmenistandaky Ilçisi bilelikdäki taryhyň, medeniýetiň we däpleriň esas bolup hyzmat edýän iki ýurduň arasyndaky işjeň hyzmatdaşlygyň ähmiýetini belledi. 

Duşenbe, ýanwar 16, 2017

BAŞGA MAKALALAR DIM-iň habarlary

 • Türkmenistanyň DIM-nde Birleşen Milletler Guramasynyň Ösüş Maksatnamasy bilen uzakmöhletleýin hyzmatdaşlyk boýunça resminamalaryna gol çekildi +

  2016-njy ýylyň 22-nji iýunynda Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginde Türkmenistanyň Hökümetiniň we Birleşen Milletler Guramasynyň Ösüş Maksatnamasynyň arasynda 2016 – 2020-nji ýyllar Dowamyny okamak
 • ÝHHG-nyň Türkmenistandaky ilçisi bilen duşuşyk +

  2014-nji ýylyň 29-njy ýanwarynda Türkmenistanyň DIM-de ÝHHG-nyň Aşgabatdaky Merkeziniň Başlygy Ilçi Iwo Petrow bilen duşuşyk geçirildi.  Dowamyny okamak
 • Türkmenistanyň DIM-de Latwiýa Respublikasynyň Ilçisi bilen duşuşyk +

  2015-nji 10-njy martynda Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginde türkmen paýtagtyna iş sapary bilen gelen Latwiýa Respublikasynyň Türkmenistandaky (ýerleşýän ýeri Riga ş.) Dowamyny okamak
 • Niderlandlar Patyşalygynyň DIM-niň wekiliýeti bilen gepleşikler +

  2015-nji ýylyň 26-njy ýanwarynda Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginde Niderlandlar Patyşalygynyň DIM-niň Howa we energetika bölüminiň başlygynyň orunbasary hanym Tessa Ýantine Dowamyny okamak
 • Türkmenistanyň DIM-de Estoniýanyň Ilçisi bilen duşuşyk +

  2014-nji ýylyň 13-nji oktýabrynda Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginde ynanç hatlaryny gowşurmak maksady bilen Aşgabat şäherine gelen Estoniýa Respublikasynyň Türkmenistandaky (ýerleşýän Dowamyny okamak
 • Türkmenistanyň Prezidenti köpçülikleýin welosipedli ýörişe we ýurdumyzyň awtosport boýunça çempionatyna gatnaşdy +

  1-nji sentýabrda Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedow köpçülikleýin welosipedli ýörişe, şeýle hem Türkmenistanda awtosport merkeziniň dabaraly açylyşyna we Türkmenistanda awtosportyň birnäçe Dowamyny okamak
 • «TÜRKMENISTANYŇ DAŞARY SYÝASATY WE DIPLOMATIÝASY» žurnalynyň nobatdaky sany çapdan çykdy +

  Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedowyň ýörite kararyna laýyklykda Türkmenistanyň Daşary işler ministrligi tarapyndan çap edilýän «Türkmenistanyň daşary syýasaty we diplomatiýasy» çärýekleýin Dowamyny okamak
 • Türkmen-irland gepleşikleri +

  2014-nji ýylyň 23-nji aprelinde Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginde Ynanç hatlaryny gowşurmak maksady bilen Aşgabada gelen Irlandiýanyň Türkmenistandaky Adatdan daşary we Dowamyny okamak
 • Türkmenistanyň DIM-de ÖDMASM-niň halkara utgaşdyryjy bilen geçirilen duşuşyk +

  2014-nji ýylyň 27-nji ýanwarynda Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginde Öňüni alyş diplomatiýa boýunça Merkezi Aziýa üçin Sebit Merkeziniň halkara derejeli utgaşdyrylyjysy Dowamyny okamak
 • Aşgabatda türkmen-amerikan işewürlik maslahaty geçirildi +

  2015-nji ýylyň 21-nji ýanwarynda paýtagtymyzyň “Mizan” işewürlik merkezinde Türkmenistanyň DIM-niň ABŞ-nyň Türkmenistandaky Ilçihanasy hem-de Türkmen-amerikan işewürlik geňeşi bilen bilelikde guran Dowamyny okamak
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 • 32
 • 33
 • 34
 • 35
 • 36
 • 37
 • 38
 • 39
 • 40
 • 41
 • 42
 • 43
 • 44
 • 45
 • 46
 • 47
 • 48
 • 49
 • 50
 • 51
 • 52
 • 53
 • 54
 • 55
 • 56
 • 57
 • 58
 • 59
 • 60
 • 61
 • 62
 • 63
 • 64
 • 65
 • 66
 • 67
 • 68
 • 69
 • 70
 • 71
 • 72
 • 73
 • 74
 • 75
 • 76
 • 77
 • 78
 • 79
 • 80
 • 81
 • 82
 • 83
 • 84
 • 85
 • 86
 • 87
 • 88
 • 89
 • 90
 • 91
 • 92
 • 93
 • 94
 • 95
 • 96
 • 97
 • 98
 • 99
 • 100
 • 101
 • 102
 • 103
 • 104
 • 105
 • 106
 • 107
 • 108
 • 109
 • 110
 • 111
 • 112
 • 113
 • 114
 • 115
 • 116
 • 117
 • 118
 • 119