icon
Türkmençe
Русский
English
2023-nji ýyl - «Arkadag Serdarly
bagtyýar ýaşlar ýyly
»
img

06 sentýabr 2023

712

Türkmenistanyň ilçisiniň Er-Riýadyň Sergiler merkeziniň ýolbaşçysy bilen duşuşygy barada

2023-nji ýylyň 4-nji sentýabrynda Türkmenistanyň Saud Arabystany Patyşalygyndaky ilçisi O.Çaryýew bilen Er-Riýad şäheriniň Sergiler merkeziniň ýolbaşçysy Salman Alataweniň arasynda duşuşyk geçirildi.

Söhbetdeşligiň dowamynda taraplar Türkmenistan bilen Saud Arabystanynyň arasynda ýokary derejede dowam edip gelýän gatnaşyklaryny nygtadylar. Şu nukdaýnazardan, iki ýurduň ykdysady gazananlaryny hem-de medeni gymmatlyklaryny sergileriň üsti bilen görkezmek babatyndaky hyzmatdaşlygyň mümkinçilikleri ara alnyp maslahatlaşyldy.

Telefon: +993 (12) 44-56-92
Faks: +993 (12) 44-58-12
Kabulhana: +993 (12) 44-56-87
Metbugat gullugy: +993 (12) 44-56-04
E-mail: ddd@mfa.gov.tm
744000, Aşgabat, Arçabil köç., 108
Aşgabat, Türkmenistan
© 2023 Türkmenistanyň Daşary işler ministrligi