icon
Türkmençe
Русский
English
2023-nji ýyl - «Arkadag Serdarly
bagtyýar ýaşlar ýyly
»
img

25 awgust 2023

1025

Türkmenistanyň Özbegistan Respublikasyndaky Ilçisi ynanç hatlarynyň nusgalaryny gowşurdy

2023-nji ýylyň 24-nji awgustynda Türkmenistanyň Özbegistan Respublikasyndaky täze bellenen Adatdan daşary we Doly ygtyýarly Ilçisi Ş.Meredow Özbegistannyň Daşary işler ministri Bahtiýor Saidowa ynanç hatlarynyň nusgalaryny gowşurdy.

Özbegistanyň Daşary işler ministri Ilçini wezipä bellenmegi mynasybetli gutlamak bilen, oňa ikitaraplaýyn gatnaşyklary mundan beýläk hem ösdürmek boýunça alyp barjak işinde özbek tarapynyň goldaw bermäge taýýardygyny beýan etdi. 

Duşuşygyň dowamynda taraplar Türkmenistanyň we Özbegistanyň arasyndaky ikitaraplaýyn gatnaşyklaryň häzirki ýagdaýy we geljegi barada pikir alyşdylar. Iki ýurduň arasyndaky hyzmatdaşlygyň özara gyzyklanma bildirilýän ugurlaryň ählisi boýunça has hem işjeňleşendigi bellenildi. 

Ilçi, öz gezeginde, Türkmenistanyň we Özbegistanyň arasyndaky gatnaşyklaryň mundan beýläk-de pugtalandyrylmagy ugrunda tagalla etjekdigine ynandyrdy.

Telefon: +993 (12) 44-56-92
Faks: +993 (12) 44-58-12
Kabulhana: +993 (12) 44-56-87
Metbugat gullugy: +993 (12) 44-56-04
E-mail: ddd@mfa.gov.tm
744000, Aşgabat, Arçabil köç., 108
Aşgabat, Türkmenistan
© 2023 Türkmenistanyň Daşary işler ministrligi