TÜRKMENISTANYŇ PREZIDENTINIŇ PERMANY

Türkmenistanyň Prezidentiniň 2018-nji ýylyň 20-nji dekabryndaky Permany bilen, Çary Geldiýewiç Nyýazow başga işe geçmegi sebäpli, Türkmenistanyň  Fransiýa Respublikasyndaky (Pariž ş.) Adatdan daşary we Doly ygtyýarly Ilçisi, Birleşen Milletler Guramasynyň Bilim, ylym we medeniýet meseleleri boýunça Guramasynyň (ÝUNESKO) ýanyndaky Ilçisi, Hemişelik wekili wezipelerinden boşadyldy.