icon
Türkmençe
Русский
English
2024-nji ýyl - «Pähim-paýhas ummany
Magtymguly Pyragy
»
img

03 dekabr 2020

1690

Türkmenistan integrasiýa hereketlerinde energetikanyň we ulagyň ähmiýetligini öňe çykarýar

ÝHHG-niň Ministrler geňeşi  Guramanyň öňünde duran derwaýys meseleleriň ara alnyp maslahatlaşylmagy hem-de umumy wezipeleriň çözülmegi üçin netijeli platforma bolup durýandyr. Tirana şäherinde sanly wideoaragatnaşyk ulgamy arkaly geçirilýän ÝHHG-niň Ministrler geňeşiniň 27-nji mejlisiniň birinji gününde durmuş-ykdysady häsiýetli meselelere seredildi. 

Türkmenistanyň Daşary işler ministri R.Meredow halkara syýasatynda ähmiýetli orun eýeleýän Merkezi Aziýa we Hazar deňzi sebitlerine mejlise gatnaşyjylaryň ünsüni çekdi. Hususan-da, bütin ÝHHG sebitiniň döwletleri üçin giň ykdysady we syýasy mümkinçilikleri açýan bu sebitleriň energo mümkinçilikleri hem-de ulag-kommunikasiýa geçelgeleri hakynda gürrüň edildi.  

Şunuň bilen baglylykda, türkmen tarapynyň ÝHHG-niň ýöriteleşdirilen düzümleriniň – Durnukly energetika boýunça Geňeşiniň hem-de Ulag syýasaty boýunça komissiýasynyň döredilmegi baradaky teklibiniň maksadalaýyklygy ýene-de bir gezek bellenilip geçildi.

Energetika ulgamynyň Türkmenstanyň we ÝHHG-niň arasyndaky hyzmatdaşlygyň esasy ugurlarynyň biri bolup durýandygy nygtaldy. Türkmenistan gyzyklanmalaryň deňagramlylygyna hem-de özara hukuklaryň we mümkinçilikleriň üpjün edilmegine esaslanan ÝHHG-niň işiniň bitewi ugrunyň kemala getirilmegine itergi berjek hyzmatdaşlygyň özara kabul ederlikli bolan gurallarynyň ornaşdyrylmagy ugrunda çykyş edýändir.

Telefon: +993 (12) 44-56-92
Faks: +993 (12) 44-58-12
Kabulhana: +993 (12) 44-56-87
Metbugat gullugy: +993 (12) 44-56-04
E-mail: ddd@mfa.gov.tm
744000, Aşgabat, Arçabil köç., 108
Aşgabat, Türkmenistan
© 2024 Türkmenistanyň Daşary işler ministrligi