icon
Türkmençe
Русский
English
2024-nji ýyl - «Pähim-paýhas ummany
Magtymguly Pyragy
»
img
img
img
img

18 sentýabr 2023

1850

“Ýüpek ýoly: Zerewşan-Garagum geçelgesi” atly desga ÝUNESKO-nyň Bütindünýä mirasynyň sanawyna girizildi

2023-nji ýylyň 17-nji sentýabrynda Saud Arabystany Patyşalygynyň Er-Riýad şäherinde ÝUNESKO-nyň Bütindünýä miras komitetiniň 45-nji giňişleýin mejlisinde (ii), (iii) we (v) kriteriýalara laýyklykda, Bütindünýä mirasynyň sanawyna “Ýüpek ýoly: Zerewşan-Garagum geçelgesi” atly desgasyny goşmak kararyna gelindi.

Mejlisiň işine Türkmenistanyň Fransiýadaky ilçisi, Türkmenistanyň ÝUNESKO-nyň ýanyndaky hemişelik wekili M.Çaryýewiň ýolbaşçylygyndaky wekiliýet gatnaşdy.

Täjigistanda, Türkmenistanda we Özbegistanda ýerleşýän 31 sany ýadygärligi özünde jemleýän transmilli nominasiýasy biziň eramyzdan öň II asyrdan biziň eramyzyň XVI asyryna çenli ýüpek ýolunyň bu böleginde binagärlik we tehnologiýa, monumental sungat we şäher gurluşygy boýunça ajaýyp üstünlikleri görkezýär. Bu desga orta asyr şäherleri we Sogdian sungat eserleri, zoroastrizmiň, hristiançylygyň we yslamyň Merkezi Aziýa eden täsirini görkezýän binagärlik ýadygärlikleri şekillendirilýär.

Zerewşan-Garagum geçelgesi adam bilen tebigatyň arabaglanyşygynyň özboluşly mysalydyr. Ol daglarda, gurak sähralarda, oazislerde, hasylly jülgelerde we çöl meýdanlarynda suw serişdelerini we infrastrukturany dolandyrmak üçin desgalary bilen asyrlar boýy söwda ýolunyň işlemegine goşant goşdy.

Telefon: +993 (12) 44-56-92
Faks: +993 (12) 44-58-12
Kabulhana: +993 (12) 44-56-87
Metbugat gullugy: +993 (12) 44-56-04
E-mail: ddd@mfa.gov.tm
744000, Aşgabat, Arçabil köç., 108
Aşgabat, Türkmenistan
© 2024 Türkmenistanyň Daşary işler ministrligi