Türkmen-saud medeni gatnaşyklarynyň meseleleri ara alnyp maslahatlaşyldy

img

2023-nji ýylyň 18-nji sentýabrynda Türkmenistanyň Saud Arabystany Patyşalygyndaky ilçisi O.Çaryýew bilen Saud Arabystanynyň medeniýet ministriniň orunbasary Fahad Abdulrahman Alkanaanyň arasynda duşuşyk geçirildi.

Duşuşygyň dowamynda medeniýet we sungat pudaklarynda ikitaraplaýyn türkmen-saud gatnaşyklaryny has-da ösdürmek boýunça meseleler we öňde duran wezipeler barada giňişleýin pikir alyşmalar geçirildi.