Malaýziýanyň Sarawak welaýatynyň Premýeri bilen bolan duşuşyk

img

2023-nji ýylyň 16-njy sentýabrynda Türkmenistanyň Malaýziýadaky ilçisi M.Maşalow bilen Malaýziýanyň Sarawak welaýatynyň premýeri (häkimi) Datuk Tan Sri Abang Johari Opengiň arasynda duşuşyk geçirildi.

Duşuşykda ikitaraplaýyn gatnaşyklaryň häzirki ýagdaýy we mümkinçilikleri ara alnyp maslahatlaşyldy. Söhbetdeşligiň dowamynda ilçi “akylly” Arkadag şäheri bilen tanyşdyrdy.

Taraplar geljekde iki ýurduň welaýatlarynyň arasynda hyzmatdaşlygy giňeltmegiň we tejribe alyşmagyň möhümdigini nygtadylar.