icon
Türkmençe
Русский
English
2024-nji ýyl - «Pähim-paýhas ummany
Magtymguly Pyragy
»
img

20 aprel 2023

1729

Türkmenistanyň DIM-nde öňüni alyş diplomatiýasynyň meseleleri ara alnyp maslahatlaşyldy

Şu gün, 2023-nji ýylyň 20-nji aprelinde, Türkmenistanyň daşary syýasat edarasynyň binasynda Türkmenistanyň Daşary işler ministri R.Meredowyň Birleşen Milletler Guramasynyň Merkezi Aziýa üçin öňüni alyş diplomatiýasy boýunça Sebit merkeziniň ýolbaşçysynyň wezipesini ýerine ýetirijisi, Birleşen Milletler Guramasynyň Baş sekretarynyň Ýewropa, Merkezi Aziýa, Demirgazyk we Günorta Amerika boýunça kömekçisi Miroslaw Ýença bilen duşuşygy geçirildi.

Duşuşygyň barşynda Türkmenistanyň Birleşen Milletler Guramasy we onuň ýoriteleşdirilen edaralary bilen strategiki hyzmatdaşlyga ygrarlydygy aýratyn bellenip geçildi.

Taraplar Türkmenistanyň Sebit merkezi bilen gün tertibinde duran anyk meseleleri ara alyp maslahatlaşdylar. Hyzmatdaşlygyň ileri tutulýan käbir ugurlary boýunça, şol sanda, köptaraplaýyn öňüni alyş diplomatiýasynyň gurallary boýunça pikir alyşyldy. Şu nukdaýnazardan, Merkezi Aziýa ýurtlarynyň zenanlarynyň Dialogy we Öňüni alyş diplomatiýasynyň Akademiýasy hakyndaky başlangyçlaryň ähmiýeti bellenildi.

Türkmen tarapy BMG-niň Merkezi Aziýa üçin öňüni alyş diplomatiýasy boýunça Sebit merkeziniň kuwwatyny ösdürmegiň zerurlygyny nygtady. Şu nukdaýnazardan, Merkezi Aziýa ýurtlarynyň ýaşlarynyň parahatçylygyň hatyrasyna Dialogyny döretmek pikiri orta atyldy.

Telefon: +993 (12) 44-56-92
Faks: +993 (12) 44-58-12
Kabulhana: +993 (12) 44-56-87
Metbugat gullugy: +993 (12) 44-56-04
E-mail: ddd@mfa.gov.tm
744000, Aşgabat, Arçabil köç., 108
Aşgabat, Türkmenistan
© 2024 Türkmenistanyň Daşary işler ministrligi