icon
Türkmençe
Русский
English
2024-nji ýyl - «Pähim-paýhas ummany
Magtymguly Pyragy
»
img

09 maý 2023

1831

Duşenbe şäherinde Türkmenistanyň we Täjigistanyň Işewürler geňeşiniň ilkinji mejlisi geçirildi

2023-nji ýylyň 8-nji maýynda Täjigistanyň Milli kitaphanasynyň mejlisler zalynda Türkmenistanyň we Täjigistanyň Işewürler geňeşiniň birinji mejlisi geçirildi.

Iki ýurduň wekiliýetlerine Türkmenistanyň Söwda-senagat edarasynyň başlygy D.Rejepow we Täjigistan Respublikasynyň Söwda-senagat edarasynyň başlygy D.Jumahonzoda ýolbaşçylyk etdiler.

Bu çäräniň maksady, ilkinji nobatda, işewürler toparlarynyň arasynda gatnaşyklary ýola goýmakdan, iki ýurduň döwlet we hususy pudaklarynyň arasynda ileri tutulýan ugurlarda söwda we ykdysady hyzmatdaşlygy giňeltmekden ybaratdyr.

Çykyşlaryň dowamynda bellenilip geçilişi ýaly, Türkmenistanyň we Täjigistanyň Işewürler geňeşiniň birinji mejlisi taraplaryň arasynda pugta hyzmatdaşlyk gatnaşyklaryny ýola goýmak üçin täze mümkinçilik bolup, ikitaraplaýyn gün tertibiniň ähli ugurlarynda hyzmatdaşlygy ösdürmäge hyzmat edýär.

Işewürler geňeşiniň mejlisine gatnaşyjylar bilelikdäki işewürlik gatnaşyklaryny hil taýdan täze derejä çykarmagyň möhümdigi barada umumy pikiri beýan etdiler.

Telefon: +993 (12) 44-56-92
Faks: +993 (12) 44-58-12
Kabulhana: +993 (12) 44-56-87
Metbugat gullugy: +993 (12) 44-56-04
E-mail: ddd@mfa.gov.tm
744000, Aşgabat, Arçabil köç., 108
Aşgabat, Türkmenistan
© 2024 Türkmenistanyň Daşary işler ministrligi