icon
Türkmençe
Русский
English
2023-nji ýyl - «Arkadag Serdarly
bagtyýar ýaşlar ýyly
»

03 awgust 2016

1822

Türkmen wekiliýetiniň «С5+1» düzümdäki ministrler duşuşygyna gatnaşmagy

2016-njy ýylyň 3-nji awgustynda Türkmenistanyň Daşary işler ministriniň ýolbaşçylygyndaky wekiliýeti «С5+1» düzümdäki ministrler duşuşygyna gatnaşmak maksady bilen Waşingtonda iş sapary bilen boldy.

Ministrler duşuşygynyň dowamynda gatnaşyjylar sebitleýin howpsuzlyk, daşky gurşawy goramak, syýasy, ykdysady ulag we ynsanperwer ugurlary boýunça «С5+1» düzüminiň çäginde geljekde hyzmatdaşlyk etmegiň meselelerini ara alyp maslahatlaşdylar.

Günüň ikinji ýarymynda ABŞ-niň Söwda edarasynyň binasynda Merkezi Aziýa ýurtlarynyň garaşsyzlygynyň 25 ýyllygyna bagyşlanan «Merkezi Aziýada ösüşiň mümkinçilikleriniň durmuşa geçirilmegi» atly işewür tegelek stoly geçirildi. 

Waşingtona saparyň dowamynda türkmen wekiliýetiniň ABŞ-niň Günorta we Merkezi Aziýanyň işleri boýunça Döwlet sekretarynyň kömekçisi Nişa Biswal, ABŞ-niň Döwlet departamentiniň energetika pudagyndaky halkara meseleleri boýunça ýörite wekili Amos Hohşteýn, ABŞ-niň Döwlet sekretarynyň orunbasary Entoni Blinken, «Türkmenistan - ABŞ» Işewürler geňeşiniň ýerine ýetiriji direktory Erik Stýuart bilen duşuşyklary geçirildi.

Ýokarda agzalan duşuşyklaryň dowamynda taraplar hyzmatdaşlygyň häzirki ýagdaýy we ikitaraplaýyn gyzyklanma bildirýän dürli pudaklarda gatnaşyklary giňeltmegiň mümkinçiliklerini ara alyp maslahatlaşdylar.

Telefon: +993 (12) 44-56-92
Faks: +993 (12) 44-58-12
Kabulhana: +993 (12) 44-56-87
Metbugat gullugy: +993 (12) 44-56-04
E-mail: ddd@mfa.gov.tm
744000, Aşgabat, Arçabil köç., 108
Aşgabat, Türkmenistan
© 2023 Türkmenistanyň Daşary işler ministrligi