icon
Türkmençe
Русский
English
2024-nji ýyl - «Pähim-paýhas ummany
Magtymguly Pyragy
»
img
img
img
img

19 maý 2023

1273

Türkmenistanyň Täjigistan Respublikasyndaky ilçihanasy täze Arkadag şäheriniň tanyşydyrylyş dabarasyny geçirdi

2023-nji ýylyň 18-nji maýynda Türkmenistanyň Täjigistan Respublikasyndaky Ilçihanasy Duşenbe şäherinde Täjigistanyň Milli muzeýiniň binasynda geçirilen «Muzeýde agşam» atly halkara çäresine gatnaşdy.

Halkara muzeýler gününe bagyşlanan köpugurly medeni çäräniň açylyş dabarasyna Duşenbe şäherinde işleýän diplomatik we konsullyk edaralaryň hem-de halkara guramalaryň wekilhanalarynyň ýolbaşçylary we wekilleri, Täjigistanyň daşary işler, medeniýet, bilim we ylym hem-de beýleki ministrlikleriniň ýolbaşçylary, ylmy intelligensiýanyň we jemgyýetçilik guramalarynyň wekilleri, şeýle-de talyp ýaşlar gatnaşdylar.   

Milli öwüşgünde bezelen türkmen sergisine milli egin-eşikler, şaý-sepler hem-de elde dokalan türkmen halylary, amaly-haşam sungat eserleri, şeýle-de türkmen halkynyň gaýtalanmajak özboluşlylygyny, onuň köpasyrlyk medeniýetini hem-de däp-dessurlaryny giňişleýin şöhlelendirýän suratlar aýratyn ähmiýet berdi.

Dabaranyň çäklerinde Türkmenistanyň Täjigistan Respublikasyndaky ilçihanasy tarapyndan Arkadag şäheriniň tanyşydyrylyş dabarasy geçirildi.

Tanyşdyrylyşyň dowamynda oňa gatnaşan myhmanlara Türkmen halkynyň Milli Lideri, Türkmenistanyň Halk Maslahatynyň Başlygy Gurbanguly Berdimuhamedowyň başlangyjy esasynda, Arkadag şäherinde “akylly” şäher ýörelgesiniň esasynda amala aşyrylýan tehnologiki we ekologiki ugurly toplumlaýyn işleriň alnyp barylyşy babatynda giňişleýin maglumat berildi. 

Gahryman Arkadagymyzyň ylmy eserleri, şeýle-de Türkmenistanyň häzirki döwürde dürli ulgamlarda gazanan belent sepgitleri barada gürrüň berýän neşirler hem tanşydyryş dabarasyna gatnaşyjylaryň dykgatyna ýetirildi. 

Türkmenistanyň Konstitusiýasynyň we Döwlet baýdagynyň gününe bagyşlanan aýratyn stend şu günki halkara çäresine gatnaşyjylaryň aýratyn ünsüni çekdi.

Bagşylaryň ýerine ýetiren halk aýdymlary hem-de çärä gatnaşanlara hödürlenen türkmen milli tagamlary Türkmenistanyň milli stendiniň özboluşlylygyny has-da artdyrdy.

Telefon: +993 (12) 44-56-92
Faks: +993 (12) 44-58-12
Kabulhana: +993 (12) 44-56-87
Metbugat gullugy: +993 (12) 44-56-04
E-mail: ddd@mfa.gov.tm
744000, Aşgabat, Arçabil köç., 108
Aşgabat, Türkmenistan
© 2024 Türkmenistanyň Daşary işler ministrligi