icon
Türkmençe
Русский
English
2023-nji ýyl - «Arkadag Serdarly
bagtyýar ýaşlar ýyly
»
img
img
img
img

02 oktýabr 2023

1376

Türkmenistan we GFR köptaraply hyzmatdaşlygy çuňlaşdyrmagyň ugrunda

2023-nji ýylyň 29-njy sentýabrynda türkmen halkynyň Milli Lideri, Türkmenistanyň Halk Maslahatynyň Başlygy Gurbanguly Berdimuhamedowyň Germaniýa Federatiw Respublikasyna iş saparynyň çäklerinde Türkmenistanyň Daşary işler ministri Raşid Meredow Germaniýanyň Federal daşary işler ministrliginiň Gündogar Ýewropa, Kawkaz we Merkezi Aziýa ýurtlary boýunça Ygtyýarly wekili Matias Lýuttenberg bilen duşuşyk geçirdi.

 Duşuşygyň dowamynda taraplar meseleleriň giň gerimini ara alyp maslahatlaşdylar we ikitaraplaýyn hyzmatdaşlygyň geljegini kesgitlediler.

Syýasy we diplomatik gatnaşyklaryň ösüşi nukdaýnazaryndan taraplar iň ýokary we hökümet derejesindäki aragatnaşyklaryň has-da giňeldilmegini goldadylar.

Halkara giňişliginde, ilkinji nobatda, BMG-niň ugry boýunça amala aşyrylýan netijeli hyzmatdaşlyk bellenildi. Şu nukdaýnazardan, Türkmenistanyň kararnamalaryny we halkara başlangyçlaryny goldaýandygy üçin german tarapyna hoşallyk bildirildi. Taraplar şeýle hem Germaniýanyň Merkezi Aziýa ýurtlary bilen “Merkezi Aziýa + Germaniýa” formatyndaky köptaraplaýyn gepleşikleriň möhümdigini nygtadylar.

Türkmen-german gatnaşyklaryny işjeňleşdirmekde möhüm gural hökmünde daşary işler ministrlikleriniň arasyndaky geňeşmeleriň formaty görkezildi.

Söwda we ykdysady hyzmatdaşlygyň ýollaryny ara alyp maslahatlaşmagyň çäklerinde taraplar Ykdysady hyzmatdaşlyk boýunça bilelikdäki türkmen-german toparynyň işini ilerletmek, Ykdysady günleri we işewür forumlaryny geçirmek, şeýle hem German ykdysadyýetiniň Gündogar komiteti bilen hyzmatdaşlygy berkitmek ugrunda çykyş etdiler.

Şol bir wagtyň özünde, hyzmatdaşlygyň iň möhüm ugurlarynyň hatarynda gazhimiýa senagaty, “ýaşyl” energetika, Türkmenistanyň ykdysadyýetiniň geljegi uly bolan ugurlaryna nemes tehnologiýalaryny we maýa goýumlaryny çekmek, agrosenagat toplumy we suw hojalygy kesgitlenildi.

Medeni-ynsanperwer gatnaşyklaryň ösüşiniň çäginde bilim ugry boýunça, hususan-da, bilim meýilnamalarynyň giňeldilmegi we Türkmenistanda nemes dilini öwretmek babatynda özara gatnaşyklary güýçlendirmek barada pikir beýan edildi. Şeýle hem hyzmatdaşlygyň wajyp ugurlary hökmünde medeniýet, arheologiýa we muzeý işi, saglygy goraýyş ulgamy aýratyn bellenildi.

Duşuşygyň netijeleri boýunça Türkmenistanyň Daşary işler ministrligi bilen Germaniýanyň Federal Daşary işler ministrliginiň arasynda Bilelikdäki jarnama gol çekildi.

Telefon: +993 (12) 44-56-92
Faks: +993 (12) 44-58-12
Kabulhana: +993 (12) 44-56-87
Metbugat gullugy: +993 (12) 44-56-04
E-mail: ddd@mfa.gov.tm
744000, Aşgabat, Arçabil köç., 108
Aşgabat, Türkmenistan
© 2023 Türkmenistanyň Daşary işler ministrligi