RSS

Habarlar

Türkmenistanyň DIM-nde “Merkezi Aziýa-Ýewropa Bileleşigi” formatda Owganystan boýunça ýörite wekilleriň duşuşygy geçirildi

2023-nji ýylyň 26-njy maýynda Türkmenistanyň daşary syýasy edarasynyň binasynda “Merkezi Aziýa-Ýewropa Bileleşigi” formatynda Owganystan boýunça Ýörite wekilleriň dördünji duşuşygy geçirildi. Wekilçil...

Dowamy
Azerbaýjanyň DIM-nde konsullyk meseleleri boýunça türkmen-azerbaýjan maslahatlaşmalary geçirildi

2023-nji ýylyň 26-njy maýynda Bakuda Türkmenistanyň we Azerbaýjan Respublikasynyň daşary syýasy edaralarynyň konsullyk gulluklarynyň ýolbaşçylarynyň derejesinde konsullyk meseleleri boýunça türkmen-az...

Dowamy
Türkmenistan bilen Rumyniýanyň arasynda bilim ulgamynda hyzmatdaşlyk etmek boýunça resminama gol çekildi

Şu gün, 2023-nji ýylyň 26-njy maýynda, Türkmenistanyň daşary işler ministrliginiň binasynda Türkmenistanyň bilim ministrligi bilen Rumyniýanyň bilim ministrliginiň arasynda bilim babatynda hyzmatdaşly...

Dowamy
Rumyniýada Türkmenistanyň Medeniýet günleri tamamlandy

2023-nji ýylyň 25-nji maýynda Rumyniýanyň Konstansa şäherinde Türkmenistanyň Medeniýet günleri tamamlandy. "Jean Constantin" ýaşlar üçin köpugurly bilim merkeziniň eýwanynda sergi açyldy. Onuň esas...

Dowamy
Türkmenistanyň daşary işler ministrliginde UNAMA-nyň missiýasynyň ýolbaşçysy bilen duşuşyk geçirildi

2023-nji ýylyň 25-nji maýynda Türkmenistanyň daşary işler ministriniň wezipe borçlaryny wagtlaýyn ýerine ýetiriji W.Hajiýew “Merkezi Aziýa – Ýewropa Bileleşigi” formatynda Owganystan boýunça ýörite we...

Dowamy
Ýewropa Bileleşiginiň ýörite wekilleri bilen gepleşikler geçirildi

2023-nji ýylyň 25-nji maýynda Türkmenistanyň daşary işler ministriniň wezipe borçlaryny wagtlaýyn ýerine ýetiriji W.Hajiýew “Merkezi Aziýa – Ýewropa Bileleşigi” formatda Owganystan boýunça ýörite weki...

Dowamy
Türkmenistanyň Prezidenti Beýik Britaniýanyň Adatdan daşary we Doly ygtyýarly ilçisini kabul etdi

2023-nji ýylyň 24-nji maýynda Beýik Britaniýanyň we Demirgazyk Irlandiýanyň Birleşen Patyşalygynyň Türkmenistanda täze bellenen Adatdan daşary we Doly ygtyýarly ilçisi Stiwen Konlon Türkmenistanyň Pre...

Dowamy